WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PRZEZ OM STUDIO 

Jestem architektem. W 2010 roku ukończyłem studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jestem członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Mam wieloletnie doświadczenie w projektowaniu budynków różnego rodzaju oraz w kompleksowym prowadzeniu inwestycji budowlanych. Od 2011 roku prowadzę autorską pracownię architektoniczną, która w odpowiedzi na oczekiwania klientów stała się jednocześnie firmą budowlaną. Moim celem jest projektowanie i realizowanie architektury funkcjonalnej, estetycznej i racjonalnej, a podczas procesu budowlanego zawsze działam w najlepiej pojętym interesie inwestora.

Moją ofertę kieruję do osób, które swoją inwestycję budowlaną chcą przeprowadzić bez błędów wykonawczych, opóźnień, zbędnych lub nieprzewidzianych wydatków oraz niepotrzebnego stresu i angażowania własnego czasu.

Oferuję:

  • wykonanie indywidualnego projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

  • realizację budowy na podstawie wykonanego przeze mnie projektu,

  • realizację budowy na podstawie innego projektu jeśli posiadają Państwo pozwolenie na budowę.

 

Zajmę się Państwa projektem oraz budową w sposób kompleksowy i profesjonalny, a wszystkie roboty budowlane będą wykonane przez wielokrotnie sprawdzonych fachowców z dochowaniem najwyższej staranności. Budowy realizuję w promieniu 40 km od Olkusza. Pierwsze spotkanie proponuję odbyć na prowadzonych przeze mnie inwestycjach budowlanych.

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego - tel. 600 283 196.